revír DYJE 15 (ÚN Vranov)

Pod Bítovským hradem, Želetava

Pod bítovským hradem do Vranovské přehrady ústí řeka Želetavka. Revír Dyje č.15 dosahuje proti proudu Želetavky až k jezu u Koberova mlýna. Přímo pod hradem Bítov ležela původní obec Bítov, která byla výstavbou Vranovské přehrady zatopena. Při běžném stavu vody je zde hloubka okolo 8-10 m, při poklesu hladiny přehrady jsou na suchu i základy původní obce.
Proti proudu Želetavky se revír mění z přehradního typu na typ říční. S tím souvisí i obsádka ryb a způsob rybolovu. Na březích této malebné říčky se dají najít místa k rybaření se stanovišti jelců, štik, okounů a dalších ryb, kterým vyhovuje proudící voda.  Část Želetavky je brána jako chovný úsek se zákazem rybolovu do 15.6.

Chmelnice (Haťák, Hatimov)

... je jedním z nejstarších chatových oblastí na Vranovské přehradě. Nachází se na protějším břehu pod zříceninou Cornštejn a oblast je dobrá na dravce .. candát, štika, sumec, bolen a je vyhledávána i kvůli velkým kaprům a cejni v této oblasti berou téměř všude.

Farářka

Vyhledávaná rybářská lokalita, kromě obrovských sumců je tato část přehrady proslulá výskytem velkých kaprů hlavně na jaře. Břehy jsou tady většinou pozvolné s bahnitým dnem.

461 032 DYJE 15 - nádrž Vranov - MO Znojmo 34km, 537 ha 

Přítok Moravy. Od hráze údolní nádrže ve Vranově n. Dyjí až po státní hranici nad Podhradím n. Dyjí a část Želetavky od vtoku do nádrže až k jezu Koberova mlýna v k.ú. Zblovice. Vyznačené úseky ve Švýcarské zátoce a v ústí řeky Želetavky do nádrže jsou chovné - lov zakázán v době od 1. 1. do 15. 6. (označeno tabulemi). Navážení nástrah povoleno. Lov z loděk povolen od 16. 6. Hlubinná přívlač povolena od 1. 9. v úseku od hráze nádrže po Bítovský most.

Míra štiky 60 cm

Vranovská přehrada je vedena jako nádrž na pitnou vodu, avšak výkon rybářského práva ani rekreace zde nejsou výrazně omezeny. Jedinou vyjímkou pro rybáře tvoří v době hájení trdliště (Švýcarská zátoka, část ústí Želetavky ..). Vzhledem k tomu, že se ÚN Vranov nachází na horním toku Dyje, není nijak znečištěna. I tento fakt je jedním z důvodů, který řadí tuto přehradu k jednomu z nejlépe zarybněných revírů u nás. Vlastní přehrada je poměrně dlouhá, avšak vzhledem k četným meandrům je dosažitelnost všech úseků revíru velmi dobrá. Rybáři si tedy mohou vybrat z různých možností, ať se to týká způsobu lovu či stanoviště různých druhů ryb. Vzhledem k poměrně značné hloubce přehrady je na Dyji č.15 preferován hlavně lov dravých ryb (sumci, štiky, candáti, úhoři, okouni, boleni).